Digital Tradition Mirror

Llwyn Onn (The Ash Grove)

[GIF Score]

(This score available as ABC, SongWright, PostScript, PNG, or PMW, or a MIDI file)
Pennywhistle notation and Dulcimer tab for this song is also available

Llwyn Onn (The Ash Grove)

Yn Nyffryn Llwyn Onn draw mi welais hardd feinwen
A minnau'n hamddena 'rol byw ar y don;
Gwyn ewyn y lli oedd ei gwisg, a disgleirwen
A'r glasfor oedd llygaid Gwen harddaf Llwyn Onn.
   A ninnau'n rhodiana drwy'r lonydd i'r banna,
   Sibrydem i'n gilydd gyfrinach byd serch;
   A phan ddaeth hi'n adeg farwelio a'r wiwdeg,
   Roedd tannau fy nghalon yng ngofal y ferch.

[Down yonder green valley where streamlets meander
When twighlight is fading I pensively rove;
Or at the bright moontide in solitude wander,
Amid the dark shades of the lonely Ash Grove;
'Twas there, while the blackbird was cheerfully singing,
I first met that dear one the joy of my heart!
Around us for gladness the bluebells were ringing,
Ah! then little thought I how soon we should part.]
Cyn dychwel i borthladd wynebwn y tonnau,
Ond hyfryd yw'r hafan 'rol dicter y don;
Bydd melys anghofio her greulon y creigiau--
Un felly o'wn innau 'rol cyrraedd Llwyn Onn.
   A thawel mordwyo wnaf mwyach a Gwenno
   Yn llong fach ein bwthyn a hi wrth y llyw;
   A hon fydd yr hafan ddiogel a chryno
   I'r morwr a'i Wenno tra byddwn ni byw.

[Still glows the bright sunshine o'er valley and mountain,
Still warbles the blackbird its note from the tree;
Still trembles the moonbeam on streamlet and fountain,
But what are the beauties of Nature to me?
   With sorrow, deep sorrow, my bosom is laden,
   All day I go mourning in search of my love!
   Ye echoes! oh tell me, where is the sweet maiden?
   "She sleeps 'neath the green turf down by the Ash Grove."]

From "FAMOUS SONGS OF WALES 1" ("CANEUON ENWOG CYMRU")c1987 GWYNN,
   Penygroes, Caernarfon, Gwynedd LL54 6DB
JY

Thanks to Mudcat for the Digital Tradition!

Contents: ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Main Page